Start
  |     |    
Kategorie
Dodaj Ogłoszenie
Szukaj
Wizytówki             Miasto  
<< Pokaż wszystkie
Zgłoszenie zmian do CRBR - oferujemy pomoc prawną, zapraszamy!
Kategoria: Usługi / Pozostałe usługi /
Dodane: 13/01/2021 12:49:09
4 dni temu
Od października 2019 roku istnieje obowiązek zgłaszania do CRBR i aktualizowania w nim informacji o beneficjentach rzeczywistych dla:
- spółek jawnych,
- spółek komandytowych,
- spółek komandytowo-akcyjnych,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenie powinno obejmować:
- dane identyfikacyjne spółek: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, KRS, NIP,
- dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek: imię, nazwisko, PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), obywatelstwo, państwo zamieszkania, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnień.
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie zgłoszenia beneficjentów do CRBR. W naszym biurze wycena indywidualna – korzystna dla Klientów!

Usługa skierowana jest do nowych i starych spółek - obowiązek zgłoszenia beneficjentów do CRBR!

Zadbaj o bezpieczeństwo i dostosuj się do nowych przepisów z pomocą naszych ekspertów.

Zapraszamy do kontaktu: 12 378 35 76

Kontakt:
Pomoc dla spółki
Telefon:
12 378 35 76
Email:

Odsłon: 333

Szukaj Ogłoszeń
Zamieść Ogłoszenie
  Możliwość dodania do 10 zdjęć
  Wyświetlane od 15 dni do 2 miesięcy
  Możliwość dodania ogłoszeń premium
Zarządzaj Ogłoszeniami
BYDGOSKIE OGŁOSZENIA
www.bydgoskie-ogloszenia.pl
Copyright © 2011
Ogłoszenia
Informacje o serwisie